• Curieweg 7
  • info@jorr-itsolutions.nl
  • +085 822 0100

Privacy Policy

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 17-10-2023

Algemeen

Dit privacy beleid is opgesteld om u volledig inzicht te bieden in hoe Jorr-WMS, ontwikkeld door Jorr-IT Solutions, toegang verkrijgt tot, gegevens verzamelt, gebruikt en deelt van gebruikers van onze app. We nemen de bescherming van uw persoonlijke en gevoelige gegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden behandeld.

Gegevenstypen

Onze apps hebben toegang tot, verzamelen, gebruiken en delen de volgende typen persoonlijke en gevoelige gebruikersgegevens:

Persoonlijke Gegevens

We verzamelen informatie zoals uw naam, e-mailadres, en gebruikers-ID om u te registreren en u in staat te stellen gebruik te maken van de app.

Locatiegegevens

 We hebben toegang tot uw locatiegegevens om specifieke functies in de app mogelijk te maken. Deze zijn bedoeld voor analytische doeleinden. Deze gegevens worden niet gedeeld met derde.

Gebruiksgegevens

 We verzamelen informatie over uw interactie met de app, zoals de functies die u gebruikt en de duur van uw sessies. En de eventuele foutmeldingen die tijdens het gebruik van de app naar voren komen. Deze verwerkingen

Delen van Gegevens

Onze apps delen persoonlijke en gevoelige gegevens niet met derde partijen:

Derde partijen: persoonlijke en gevoelige gegevens worden niet gedeeld met derde.

Beveiliging van Gegevens

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonlijke en gevoelige gegevens te beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, misbruik en onthulling.

Gegevensbewaring en Verwijdering

We bewaren persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Wanneer gegevens niet langer nodig zijn, worden ze veilig verwijderd. Het is niet mogelijk om deze gegevens op aanvraag te verwijderen

Contact informatie

Heeft u vragen of zorgen over ons privacy beleid, neem dan contact met ons op via

EMAIL:

info@jorr-itsolutions.nl

 TELEFOON:

+31 (0)85 8220 112

Dit beleid is onderhevig aan wijzigingen, en updates zullen worden gepubliceerd op de website van Jorr-IT Solutions.